info@daidung.vn | (84 - 28) 38 452 303 |

Tuyển Dụng

Tham gia cùng chúng tôi

"

Tài nguyên quý giá nhất của chúng tôi là Cán bộ Công nhân viên Đại Dũng, những người luôn đồng hành phát triển Công ty bằng Nhiệt huyết và sự Tận tâm. Chúng tôi đầu tư thời gian và sức lực để tuyển dụng, đào tạo và phát triển tài năng tốt nhất trong ngành Xây dựng Công nghiệp của chúng tôi. Anh/chị Apply vào vị trí tuyển dụng phù hợp, chúng tôi sẽ liên hệ lại khi đạt yêu cầu, hoặc gửi CV về mail tuyển dụng: tuyendung@daidung.vn.

"

Vững Tinh Thần Thép - Vươn Tầm Thế Giới!.

Thông tin liên hệ
121, 123 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM.
(84-28) 3868 1689 (Ext: 8008)
(84 - 28) 38 452 397
sales@daidung.vn
www.daidung.com.vn
L I Ê N H Ệ